WWK2023_Inicjatywy sąsiedzkie_Imiejsce_Ogród Społeczny Zielone Piaski_09_Małgorzata Marcińczak_Jo | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody