WWK2023_Inicjatywy sąsiedzkie_Imiejsce_Ogród Społeczny Zielone Piaski_01_Katarzyna Rospędowska_Małgor | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody