WWK2023_Inicjatywy sąsiedzkie_III miejsce_Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr1_13 | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody