WWK2023_Inicjatywy sąsiedzkie_III miejsce_Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr1_10_Janina Ryszko | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody