WWK2023_Inicjatywy sąsiedzkie_II miejsce_Dom Kultury Śródmieście_03Agnieszka Dołęga_ | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody