WWK2023_Inicjatywy sąsiedzkie_II miejsce_Dom Kultury Śródmieście_01_Agnieszka Dołęga_ | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody