WWK2023_Aranżacja zieleni_Imiejsce_HB Reavis Poland sp zoo_04_Katarzyna Najdzik | 40. konkurs Warszawa w kwiatach – znamy najpiękniejsze balkony i ogrody