Widok z góry na zrewitalizowany Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK jak nowy

Właśnie zakończyła się przebudowa ursynowskiego parku. Mieszkańcy mogą korzystać z nowych alejek, ścieżek rowerowych oraz placu zabaw. Pojawiła się też nowa zieleń – posadzono 300 drzew i 5 tys. mkw. krzewów. Inwestycję w ramach realizacji projektu unijnego nadzorowała nasza jednostka.

Miasto przyjazne i wygodne do życia to również zielone miasto. Prezydent Rafał Trzaskowski wie o tym i dlatego wiele z jego 100 projektów dla Warszawy to realizacje na rzecz zieleni. Przebudowa ursynowskiego parku jest jednym z nich. Teraz jest tam więcej drzew i udogodnień dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie przekonają się o tym nie tylko osoby z Ursynowa, dlatego już dzisiaj zapraszamy wszystkich na rodzinny piknik z okazji otwarcia przebudowanego parku, który odbędzie się 19 sierpnia.

Park stał się dostępny dla różnych grup mieszkańców. Rowerzystów i spacerowiczów z pewnością ucieszy nowa trasa będąca połączeniem z Lasem Kabackim. Pojawiło się wiele miejsc do wypoczynku – oryginalne siedziska w kształcie łezki, ławki z drewnianych kłód oraz tradycyjne już ławki warszawskie. W zmodernizowanym parku można skorzystać też z nowej altany i dużej polany położonej przy stoku „Górki Kazurki”. Dwie altany oraz „psi park” zostały przeniesione do lasu, popularnie nazywanego „brzózkami”. Do „psiego parku” prowadzi wygodna nowa ścieżka. W parku są też nowe latarnie i kosze na śmieci.

Dzieci mogą bawić się na nowym placu zabaw, który zlokalizowano w dwóch strefach – nasłonecznionej i zacienionej. Do dyspozycji mieszkańców jest też istniejąca wcześniej siłownia plenerowa.

Na szczycie „Górki Kazurki”, po zachodniej stronie, powstał punkt widokowy. Można stamtąd zobaczyć panoramę parku i skorzystać z tablicy z mapą tego miejsca. Użytkownicy parku mogą też odwiedzić dwie ścieżki dydaktyczne: historyczną, poświęconą legendarnej formacji Cichociemnych oraz przyrodniczą.

Więcej zieleni

W parku posadzono aż 300 drzew rodzimych gatunków. To m.in. brzozy, dęby, klony polne, śliwy wiśniowe, grusze pospolite, wierzby, jarzęby mączne. Duże drzewa – wierzby czy klony pospolite – pojawiły się m.in. wzdłuż trasy rowerowej. Posadzono też nowe krzewy, łącznie przybędzie tu 5 tys. mkw. tych roślin. W parku można teraz zobaczyć np. dereń jadalny, głogi jednoszyjkowe, jeżyny, porzeczki czy trzmieliny brodawkowate. Na terenie ogrodów deszczowych wykonano nasadzenia rabat bylinowych.

Zmiany konsultowane z mieszkańcami

Teren parku liczy ponad 17 ha, z których ponad 10 zostało objętych inwestycją dofinansowaną ze środków unijnych. Przebudowę parku poprzedziły konsultacje społeczne w 2018 r. Zgodnie z postulatami mieszkańców, miejscy ogrodnicy zachowali naturalny, łąkowy charakter tego miejsca. Wszystkie prace budowlane zostały przeprowadzone z poszanowaniem lokalnej przyrody i wymaganiami dla Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, do którego należy park. Na jego terenie pozostawiliśmy także rzadziej koszone strefy, ostoje dzikiej przyrody.

Projekt przebudowy parku wykonała eM4 Pracownia Architektury Brataniec. Prace budowlane zrealizowała firma AG-Complex.

Zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0116/16 pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Pokaż inne projekty