Tabliczka w Parku Dolinka Służewska przestrzegająca przed dokarmianie ptaków chlebem i resztkami jedzenia. W tle staw i kaczki

Pieczywo i resztki szkodzą ptakom

Dokarmianie ptaków pieczywem i resztkami jedzenia może wywołać choroby, odwodnienie organizmu i zatrucia pokarmowe

  • Dokarmiane ptaki rezygnują z naturalnego pokarmu lub jedzą go mniej
  • Naturalny pokarm jest bardziej zbilansowany i wartościowy, niż pokarm podawany przez ludzi
  • Dokarmianie powoduje zmiany w zachowaniu ptaków, w tym: zanik migracji, zmniejszanie dystansu do człowieka, uzależnienie od człowieka, zaburzenia w zachowaniach godowych i terytorialnych
  • Rozrzucane pieczywo i resztki jedzenie zanieczyszczają teren
  • Wrzucanie pokarmu do wody przyśpiesza proces nadmiernego rozwoju glonów, które pochłaniają tlen i wydzielają toksyn
  • Rozrzucanie resztek jedzenia zwiększa liczebność szczurów
  • Szczególnie szkodliwe dla ptaków są: pieczywo, produkty spleśniałe oraz żywność zawierająca sól i inne przyprawy
Pokaż inne artykuły