Panorama stawu wśród zieleni w Dolince Służewskiej

Stawy w Dolince Służewskiej pełne wody – skorzystała przyroda i mieszkańcy

Naturalnie, trochę dziko, zielono. Taka jest Dolinka – jakbyśmy wyjechali na weekend na wieś. Cieszymy się też, że teraz stawy są pełne wody, ptaków i innych zwierząt. To efekt naszych prac – jesienią 2022 r. wykonaliśmy dwa ujęcia z Potoku Służewieckiego (zarządzanego przez PGW Wody Polskie), które zasilają stawy.

Łącznie stawów w parku jest 11, problem niedoboru wody i degradacji siedlisk występował w kilku z nich. Obecnie woda może przepływać przez zbiorniki bez przerwy, a jej nadmiar trafia z powrotem do Potoku Służewieckiego. Stały przepływ poprawia natlenienie wody, korzystnie wpływa na jej jakość i różnorodność biologiczną.

Ptaki lubią Dolinkę – gatunki wodne znajdują schronienie wśród szuwarów, miejsce na gniazdowanie i pokarm. Podczas ostatnich wizyt w parku mogliśmy podziwiać m.in. rodziny kokoszek, których populacja w tym miejscu się rozrasta, łyski, trzciniaka, łozówkę, dzwońca, kosy, bogatki, mazurki, liczne kaczki krzyżówki oraz łabędzia. Swoje żeremia mają tu również bobry europejskie.

STREFA DZIKIEJ PRZYRODY I OCHRONA ZWIERZĄT

Dla ochrony siedlisk zwierząt wydzieliliśmy niewielki obszar dzikiej przyrody przyległy do jednego ze zbiorników. Swoje żeremia mają tu bobry. Jest to również miejsce schronienia i odpoczynku dla małych ssaków, płazów i ptaków. Informują o tym nasze tabliczki.

Przestrzegamy przed karmieniem ptaków pieczywem i resztkami, informujemy również, że że trwa ich okres lęgowy. Właśnie ze względu na rodziny ptasie, bobry, jeże i płazy, prace utrzymaniowe, selektywne koszenie skarp oraz pasa eksploatacyjnego stawów wykonujemy dopiero jesienią. Zachowujemy odpowiedni poziom trzcinowisk, tak aby każdy z występujących tu gatunków mógł odnaleźć odpowiednie siedlisko dla siebie. Ustawiliśmy również dodatkowe zadaszone platformy pływające dla ptaków wodnych, z których chętnie korzystają.

Wody napływające do stawów podczyszczane są w naturalnych trzcinowiskach. Reprezentują je gównie zbiorowiska trzciny i pałki wodnej, gdzieniegdzie szuwary, bagienne ekosystemy z gatunkami turzycowisk i łąk wilgotnych. Wysoki porost trzcin na brzegach powoduje, że korzystające ze zbiorników zwierzęta nie są niepokojone miejskim hałasem i są osłonięte przed dostępem człowieka.

Dzięki wykonaniu 2 ujęć wody uruchomiliśmy miejsca istniejących retencji dla wody powierzchniowej na poziomie 27 000 m3. Zbiorniki posiadają miejsca o różnej głębokości, co sprzyja powstawaniu wodnej różnorodności biologicznej. Napełnienie stawów spowodowało, że zwierzęta i rośliny chętnie migrują do nowych pełnych wody zbiorników. Ujęcia wyposażone są w przelewy awaryjne, które mają za zadanie przejąć część wód pojawiających się w potoku po większych opadach. Dzięki temu fala wezbraniowa w potoku jest niższa, a ryzyko powstawania powodzi jest mniejsze. Priorytetem jest utrzymanie naturalnego charakteru siedlisk, dlatego prace w obrębie stawów jak i przyległych terenów ograniczamy do niezbędnego minimum.

Przy brzegach stawów wykonaliśmy nowe nasadzenia wierzb, które uzupełniają kilkadziesiąt nowych nasadzeń drzew wykonanych przez naszych ogrodników na terenie parku w zeszłym roku w ramach realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego.

Warto dodać, że w 2022 r. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, na nasze zlecenie, przeprowadziło kompleksową inwentaryzację ornitologiczną. W parku stwierdzono obecność 98 gatunków ptaków, z czego 47 stanowią gatunki lęgowe. Z myślą o skrzydlatych mieszkańcach Dolinki w zeszłym roku powiesiliśmy wiele budek lęgowych (również w ramach BO).

 

 

 

Pokaż inne artykuły