Szukamy miast partnerskich do projektu LIFE

Warszawa poszukuje miast partnerskich (powyżej 500 000 mieszkańców) do projektu LIFE dotyczącego nowatorskiej zielonej elewacji budynku P+R Metro Młociny. Jest to projekt wdrożeniowy z elementami badawczymi, mający na celu walidację polskiej technologii polegającej na innowacyjnym mieszanym systemie trzech bloków łączących w sobie – zieleń pionową, ponowne wykorzystanie wody deszczowej i szarej z wykorzystaniem energii odnawialnej.

The City of Warsaw is looking for partner cities (over 500,000 inhabitants) for the LIFE project involving the novel green façade of the P+R Metro Młociny building. It is a implementation project with research elements, aimed at validating Polish technology consisting of innovative blended system of three blocks combination in – vertical greenery, the rain and gray water reuse with renewable energy.

OGÓLNY OPIS PROJEKTU – ZIELONY P+R – COOL LIFE-GREEN COMFORT

PROJECT DESCRIPTION – GREEN P+R – COOL LIFE-GREEN COMFORT

 

Pokaż inne artykuły