IMG_8869 | Dobiega końca pierwsze koszenie trawników w Warszawie