Wysoka trawa przy ulicy, w tle młode drzewo otoczone drewnianymi słupkami. Przejeżdża autobus. Świeci słońce

Dobiega końca pierwsze koszenie trawników w Warszawie  

Powoli kończymy już pierwsze koszenie trawników na terenach zarządzanych przez naszą jednostkę. Zachęcamy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do zapoznania się z naszymi standardami w tym zakresie, a także apelujemy o ograniczenie koszenia na wybranych terenach w celu ochrony bioróżnorodności.

Nasi wykonawcy koszą trawniki w parkach i skwerach zarządzanych przez naszą jednostkę oraz na ponad 800 ha trawników przyulicznych, którymi się opiekujemy (przy ulicach wojewódzkich, krajowych i powiatowych). Często zarządcy innych terenów zieleni biorą przykład z naszych ogrodników i rozpoczynają koszenie w tym samym czasie, co jednostka. Warto podkreślić, że od kilku lat ograniczamy koszenie – w tym roku przeszło 70 ha terenów jednostki jest wyłączonych z pierwszego koszenia – są to łąki, które w większości koszone są raz w roku.

Standardy koszenia ZZW

Na bieżąco monitorujemy przyrost traw i warunki pogodowe. Od tych czynników zależą rodzaj, zakres i częstotliwość podejmowanych prac. Ale nie tylko. Koszenie dostosowuje się także do różnych typów trawników.

 Trawniki przy ulicach

Koszenie zieleni przyulicznej jest konieczne ze względu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, dlatego proces ten ZZW wykonuje trzy razy. Ponadto w miejscach o dużym natężeniu ruchu koszenie jest koniecznym zabiegiem sanitarnym – z wysokiej trawy trudniej usunąć śmieci. Jest ona też utrudnieniem dla właścicieli psów, którzy mają obowiązek sprzątać po swoich pupilach.

 Trawniki reprezentacyjne, parki i łąki

Najczęściej koszone są trawniki reprezentacyjne – nawet do dziesięciu razy w sezonie. Należą do nich trawniki gazonowe, np. wokół rabat kwiatowych oraz trawniki w miejscach, gdzie zlokalizowane są systemy nawadniające. Z kolei łąki, jak już wspomniano, koszone są tylko raz w roku, by pozwolić im na naturalną sukcesję. W parkach czy na skwerach mogą być skoszone dwa razy, jeśli pozwalają na to warunki przyrodnicze. Polany w parkach, z których rekreacyjnie korzystają mieszkańcy, są koszone częściej.

Dlaczego należy kosić trawniki

Dzięki koszeniu trawy lepiej się ukorzeniają, mogą prawidłowo rozwijać się i rosnąć. Zbyt wyrośnięta trawa kładzie się, a dolne części roślin drewnieją i są martwe. Podczas opadów w upalne dni może też rozpocząć się proces gnilny, co skutkuje wypadaniem roślin przez co na trawnikach tworzą się puste miejsca bez roślin. W Warszawie większość trawników składa się zarówno z traw, jak i roślin dwuliściennych. Jeśli trawy są zbyt wysokie, wysiewające się rośliny dwuliścienne mają utrudniony dostęp do gleby. Utrzymanie tego typu trawników miejskich w ostatnich latach stało się bliższe standardom stosowanym dla łąk niż dla trawników.

Kiedy najlepiej kosić

Rozpoczęcie koszenia mniej więcej w połowie maja maja sprzyja kwiatom, które kończą wtedy kwitnienie lub już przekwitły (np. mniszek). Jest także korzystne dla gatunków późno rozwijających się – kwitnących w lipcu lub sierpniu. W maju pędy takich roślin są na tyle mało rozwinięte, że koszenie im nie szkodzi. Rośliny te są wytrzymałe na niedobory wody. W okresie letnim zajmą więc miejsce wysuszonych przez upały traw i będą cieszyć oko kwiatami.

Częste koszenie na pewno należy wykonać na trawnikach nowo założonych w tym roku i w ubiegłym. Zabieg ten pozwoli na rozkrzewienie traw. W rezultacie powstanie gęsta darń, która lepiej kumuluje wodę i zmniejsza parowanie z naziemnej części rośliny. Zaniechanie koszenia nowych trawników osłabiłoby rośliny i spowodowało wyparcie ich przez rośliny dwuliścienne, co jest efektem niepożądanym.

Ograniczanie koszenia

Jednym z aspektów proekologicznego zarządzania zielenią jest ograniczenie koszenia. Ze względu na zmiany klimatu kilka lat temu ograniczyliśmy koszenie trawników przyulicznych z pięciu do trzech razy w roku. Ograniczamy także koszenie w miejscach, gdzie jest to możliwe, np. w wybranych pasach między jezdniami, gdzie trawa jest koszona tylko jeden lub dwa razy w sezonie.

Aby zapewnić jak najlepsze warunki zwierzętom żyjącym w mieście, w parkach i przy ulicach pozostawiamy miejsca, których nie kosimy w sezonie wiosenno-letnim, a kosimy tylko raz – jesienią. W ten sposób pielęgnuje się trawę pod koronami drzew i naturalne łąki miejskie. Można je podziwiać m.in. w Parku Skaryszewskim, Parku Pole Mokotowskie, Parku Arkadia, na skarpie Mostu Marii Skłodowskiej-Curie.

 

 

Pokaż inne artykuły