Majówka nad Jeziorkiem Czerniakowskim? Jasne! Ale przestrzegamy zasad

Gdy wybieramy się nad największy naturalny zbiornik wodny na terenie Warszawy, pamiętajmy, że jesteśmy na terenie rezerwatu przyrody. Jest tu wiele ciekawych gatunków flory i fauny objętych ochroną, o które wspólnie musimy dbać.

Jak dbamy o rezerwat przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”?

  • Poruszamy się wyłącznie po szlaku pieszym i w wyznaczonych do tego strefach
  • Śmieci wyrzucamy do koszy na odpady. Pozostawione śmieci stanowią zagrożenie dla zwierząt.
  • Nie zbliżamy się do dzikich zwierząt, nie dokarmiamy ptaków i innych zwierzą
  • Nie palimy ognisk, tytoniu, nie grillujemy
  • Pływanie wpław i sprzętem wodnym dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach
  • Nie zbieramy i nie niszczymy roślin oraz innych obiektów w rezerwacie
  • Nie hałasujemy. Rezerwat to miejsce, gdzie żyją zwierzęta i nie należy ich niepokoić
  • Nie wyprowadzamy psów poza wyznaczonymi do tego strefami. Nawet pies prowadzony na smyczy, karny, nieszczekający i niezałatwiający potrzeb fizjologicznych  jest doskonale wyczuwany przez dzikie zwierzęta. Jest to szczególnie niebezpieczne w okresie ich narodzin czy prowadzenia młodych przez matki

Dbajmy o naszą wspólną przestrzeń.

 

Więcej o Jeziorku Czerniakowskim.

 

Pokaż inne artykuły