Panorama wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego po remoncie - nowe drzewa, zielona trawa wokół rozety, wyspa z roślinnością dla ptaków pośrodku rozety Kanału

Zakończyliśmy remont wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego

Zmiany służą poprawie jakości życia zwierząt na tym terenie, z jednoczesnym poszanowaniem tkanki historycznej miejsca.

Wymieniliśmy umocnienia betonowe wschodniej rozety Kanału i złagodziliśmy lekko nachylenie górnej części skarp. Powstały nowe wypłycenia podparte gabionami – sprzyjają one rozwojowi roślinności wodnej i bytowaniu ptactwa oraz płazów.

Ponadto rozpłytowaliśmy teren wokół rozety, powstała nowa aleja z nawierzchni mineralnej oraz ścieżki z kostek i płyt odzyskanych z dawnej nawierzchni.

Nowa roślinność

Przy alejkach prowadzących do chodnika wzdłuż ul. Czerniakowskiej posadzone zostały szpalery 21 lip drobnolistnych, które są nawiązaniem do alej biegnących wzdłuż całego kanału.

Zamiast części betonowych płyt, po rozwinięciu się roślinności będziecie mogli podziwiać nasadzenia z przebiśniegów, krzewów, łąkę kwietną i murawę na przedłużeniu osi głównej założenia.

Rabatę z krzewów o powierzchni 235 m2 tworzą gatunki rodzime – śliwa tarnina i dzika róża. Rośliny cebulowe – śnieżyczki przebiśniegi – posadziliśmy na obszarze 1 653 m2.

Przy alejkach zostały postawione dwie ławki i trzy kosze.

Wszystkie prace zostały wykonane pod nadzorem przyrodniczym. Projekt został dostosowany do zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kanał jest pozostałością barokowego założenia krajobrazowo-ogrodowego i wpisany jest do rejestru zabytków. Jednym z warunków postawionych przez MWKZ było uformowanie skarp zbiornika z zachowaniem istniejącego kształtu skarpy, a także umocnienie dolnej części skarpy płytami betonowymi na poziomie takim samym, jak płyty na pozostałej części kanału.

Działania realizowane są w ramach unijnego projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (Szuwar Warszawski), realizowanego od 2020 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, w którego imieniu działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

 

 

Pokaż inne projekty