Ogłosiliśmy przetarg na budowę parku linearnego na Ursynowie

Share

To kolejny ważny etap w procesie budowy parku nad Południową Obwodnicą Warszawy – ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane. Prace na dwóch odcinkach parku mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na realizację inwestycji mamy zabezpieczone 44 mln zł.

W 2025 r. na długości ok. 2 km powstanie park linearny o powierzchni 12,5 ha. A w nim mnóstwo roślinności – 1008 drzew, ponad 100 tysięcy krzewów, pnącza, byliny i trawy ozdobne. Pojawi się nowy układ chodników i ścieżek spacerowych – głównym elementem będzie biegnąca przez całą długość parku promenada. Mieszkańcy skorzystają też m.in. ze strefy rekreacyjnej i drewnianego tarasu, który zaplanowano nad ogrodem deszczowym.

Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków miejskich, a jej szacunkowy koszt to 44 mln zł. W marcu 2023 r. Rada m.st. Warszawy zdecydowała o przyznaniu dodatkowych środków, 33 mln zł, bez których nie bylibyśmy w stanie zrealizować inwestycji w całości.

Realizacja w etapach

Park linearny powstanie na terenie wzdłuż ul. F. Płaskowickiej, od ul. Pileckiego do ul. Nowoursynowskiej. Podzielono go na sześć odcinków. W każdym zaprojektowano inne elementy charakterystyczne:

  • na odcinku nr 1 (od ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich) pojawią się trzy niewielkie placyki. Na jednym z nich zamontowana zostanie wielofunkcyjna wiata z huśtawkami, stolikami czy ławkami;
  • na odcinku nr 2 (od ul. Stryjeńskich do ul. Braci Wagów) zaprojektowano rozległą polanę otoczoną roślinnością;
  • na odcinku nr 3 (od ul. Braci Wagów do al. KEN) na placu wybudowana ma zostać fontanna posadzkowa, a w jej sąsiedztwie pojawi się duży ogród deszczowy z drewnianym pomostem. Na tym odcinku zaplanowano też strefę rekreacyjną z urządzeniami do zabawy;
  • na odcinku nr 4 (od al. KEN do ul. Lanciego) wybudowany ma zostać ogród zmysłów;
  • na odcinku nr 5 (od ul. Lanciego do ul. J. Rosoła) w pobliżu niewielkiego placyku z dwoma dużymi stołami piknikowymi posadzona zostanie roślinność inspirowana sadami;
  • na odcinku nr 6 (od ul. J. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej) zmieni się kształt istniejącego nasypu. Mieszkańcy będą mogli wejść na jego szczyt. Po wschodniej stronie pojawi się wiata podobna do tej na odcinku nr 1.

Pierwsze prace obejmą odcinki nr 2 i 3. W tych miejscach roboty mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na 2024 r. zaplanowano realizację odcinków nr 4 i 5, a na 2025 r. – odcinków krańcowych.

Projekt budowlany i wykonawczy parku linearnego nad POW został opracowany przez zespół Palmett sp. z o.o. sp.k. na podstawie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Płaskowickiej i nad tunelem POW, wypracowanej w konsultacjach społecznych w 2016 r. przez zespół biura projektowo-konsultingowego PROINWESTYCJA pod kierownictwem Katarzyny Łowickiej. Koncepcja parku oraz konsultacje zostały wykonane na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa.

ZOBACZ, JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ PARK NAD POŁUDNIOWĄ OBWODNICĄ WARSZAWY – PREZENTACJA

Czym jest park linearny

Specyfiką parków linearnych jest ich kształt. Zajmują obszary stosunkowo długie i wąskie. Zazwyczaj lokalizowane są wzdłuż ciągów komunikacyjnych lub na terenach, które takie funkcje pełniły w przeszłości, a także wzdłuż cieków wodnych. Parki linearne pełnią istotną rolę w kształtowaniu systemów przyrodniczych miast. Są korytarzami ekologicznymi, które łączą punkty węzłowe o dużych walorach przyrodniczych.

Teren wzdłuż ul. Płaskowickiej jest ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu ogólnomiejskim. Łączy obszar Skarpy Warszawskiej z Lasem Kabackim oraz Parkiem im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Na szczególną uwagę zasługują zaprojektowane w nim czyżnie. Są to inspirowane naturą, nieregularne grupy drzew i krzewów rodzimych gatunków o funkcjach przyrodniczych. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki wodami opadowymi został przewidziany system ogrodów deszczowych.

Znaczna część nowego terenu zieleni leży na stropie tunelu drogowego, który przebiega przez całą jego długość. Takie rozwiązanie można uznać za nowatorskie w skali kraju. Jego realizacja wzmocni rolę Warszawy w wyznaczaniu nowych, pozytywnych trendów w zarządzaniu zielenią miejską.

Projekt i wizualizacje: biuro projektowe Palmett:
Bartłomiej Gasparski – architektura krajobrazu
Robert Grzeszczuk – inst. elektryczne
Michał Gzela – architektura krajobrazu
Karina Józwik-Ostrysz – architektura krajobrazu
Sebastian Kochel – wizualizacje
Zuzanna Koncelova – architektura krajobrazu
Maciej Kubaszewski – architektura krajobrazu
Wiktor Kubik – architektura
Paweł Kusak – drogi
Maciej Leszczyński – konstrukcje
Paweł Pytlasiński – architektura krajobrazu
Justyna Wilkowska – architektura krajobrazu
Aneta Żyluk – inst. sanitarne

Projekt budowlany i wykonawczy parku linearnego nad POW został  opracowany przez zespół Palmett na podstawie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Płaskowickiej i nad tunelem POW, wypracowanej w konsultacjach społecznych w 2016 r. przez zespół biura projektowo-konsultingowego PROINWESTYCJA pod kierownictwem Katarzyny Łowickiej.

Koncepcja parku nad POW oraz szeroko zakrojone konsultacje społeczne zostały wykonane na zlecenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa przez zespół PROINWESTYCJA w składzie: arch. kraj. Katarzyna Łowicka (lider zespołu), arch. kraj. Maja Skibińska, arch. Tomasz Birezowski, arch. Mirosław Falkowski, Zygmunt Użdalewicz (współpraca: arch. kraj. Anna Lebiedzińska, stud. arch. kraj. Dominik Tyborowski, Anna Strachocka, Paweł Suliborski, Agata Gójska, Robert Boch).

 

 

 

 

Pokaż inne artykuły