Chronimy dziką przyrodę

Dziś Światowy Dzień Dzikiej Przyrody! W Warszawie opiekujemy się miejscami, w których przyroda rozwija się spontanicznie, tworząc siedliska dla zwierząt i roślin chronionych gatunków.

Przykładami są lasy łęgowe nad Wisłą, rezerwat Jeziorko Czerniakowskie czy strefy czwartej przyrody na Kopcu Powstania Warszawskiego. Na wszystkich terenach zieleni, którymi zarządza ZZW, wspieramy rozwój różnorodności biologicznej i ochronę dzikiej przyrody. Wiele takich działań udaje się realizować dzięki Waszym projektom z budżetu obywatelskiego. Dziękujemy za to, że dbacie o przyrodę w Warszawie!

Jak ZZW wspiera różnorodność biologiczną

 • Na terenach ZZW wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze ptaków, ssaków, owadów, ryb, mięczaków oraz zbiorowisk i organizmów roślinnych – dzięki temu możemy kontrolować stan przyrody i prowadzić odpowiednie działania ochronne. W tym roku planujemy kontynuację inwentaryzacji zapoczątkowanych w zeszłym roku. Naszą uwagę chcemy skupić na parkach i skwerach Śródmieścia, dzięki czemu kompleksowo poznamy bytujące w nich organizmy.
 • Zapewniamy budki lęgowe dla ptaków.
 • Na zbiornikach wodnych znajdują się umieszczone przez nas  platformy dla ptaków, które służą im jako miejsce gniazdowania i odpoczynku.
 • Pozostawiamy ostańce – czyli drzewa, które zakończyły już żywot. Nadal mogą one tętnić życiem, ponieważ stanowią schronienie, pożywienie i miejsce rozrodu wielu organizmów.
 • Pozostawiamy pod drzewami oberwane konary, by mogły rozkładać się w miejscu, w którym rosły. Dzięki temu wraca do gleby część pierwiastków potrzebnych drzewom, a także zwiększa się różnorodność biologiczna.
 • Rozpłytowujemy chodniki i place w pasach drogowych, zwiększając powierzchnie biologicznie czynne.
 • Nie grabimy liści w miejscach, w których nie jest to niezbędne. Niezgrabione liście rozkładając się, dostarczą roślinom substancje odżywcze i dłużej utrzymują wilgoć w glebie. Stanowią też naturalną termoizolację. Są też siedliskiem dla licznych gatunków pożytecznych bezkręgowców, które użyźniają glebę (np. dżdżownic) i stanowią źródło pożywienia dla innych zwierząt. Z pryzm liści chętnie korzystają jeże.
 • Ograniczamy koszenie – to jeden z aspektów proekologicznego zarządzania zielenią. Zarówno trawników przyulicznych (do trzech razy w roku), jak i pasów między jezdniami, gdzie trawa jest koszona tylko jeden lub dwa razy w sezonie.

Szuwar Warszawski

Od 2022 roku realizujemy unijny projekt „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (Szuwar Warszawski), którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej w Warszawie. Najważniejsze działania to renaturyzacja zbiorników i cieków wodnych. Przywracamy im naturalny stan, by poprawić warunki życia ptaków, płazów i innych zanikających gatunków zwierząt związanych z siedliskami wodnymi w mieście.

W ramach realizacji projektu przeprowadzamy czynną ochronę rybitwy czarnej na Jeziorze Powsinkowskim w Wilanowie, umieszczając na wodzie platformy lęgowe. Natomiast na Kanale Piaseczyńskim wyspę pływającą z rodzimą roślinnością. Dodatkowo ograniczamy presję ludzi w miejscach gniazdowania ptaków siewowych w międzywalu Wisły w Wilanowie, wygradzając i oznakowując teren gniazdowania ptaków.

Na zbiornikach przy Trasie Siekierkowskiej na Mokotowie umieściliśmy pływające wyspy wegetacyjno-lęgowe stanowiące dodatkowy element biotopu. Na brzegach zbiornika wprowadziliśmy także elementy habitatowe w postaci kamieni i karp drzew, tworzące dodatkowe schronienie dla zwierząt. Na brzegach zbiorników wodnych na Śródmieściu, Żoliborzu, Bielanach i Ursynowie wypłycamy skarpy i tworzymy miejscowe wypłycenia, które ułatwiają swobodny dostęp zwierzętom i roślinności rodzimej.

Obszar NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły

Chronimy przyrodę obszaru NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły, poprawiając stan zadrzewień w lesie łęgowym. Ten sposób realizowaliśmy m.in. kilkuletni projekt unijny pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”.

Przykłady rzadkich i chronionych gatunków zwierząt w Dolinie Środkowej Wisły:

 • wydra
 • rybitwa białoczelna
 • sieweczka obrożna

Przykłady rodzimych gatunków drzew w Dolinie Środkowej Wisły

 • topola czarna
 • topola biała
 • wierzba biała

 

 

Pokaż inne artykuły