Zamknięcie ciągu pieszego na Polu Mokotowskim

Trwa modernizacja Pole Mokotowskie – teraz wiele prac jest prowadzonych w części parku po stronie Ochoty. Od środy 22 lutego przez najbliższe tygodnie będzie wyłączony z użytkowania ciąg pieszy, pod którym znajduje się przepust doprowadzający wodę z małych stawów do dużego zbiornika wodnego.

Remontowany ciąg pieszy znajduje się przy placu zabaw w okolicy pomnika upamiętniającego Lotnisko Mokotowskie. Zostanie poddany całkowitej renowacji – rozmontowany i zbudowany od nowa. Prace mogą potrwać półtora miesiąca.

Jesienią posadziliśmy w parku ponad 13 tys. roślin, wykonaliśmy nowe nawierzchnie i montaż małej architektury.
Więcej o postępach prac w parku Pole Mokotowskie na naszej stronie.

Modernizacja Parku Pole Mokotowskie uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem w ramach projektu „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pokaż inne artykuły