Modernizacja parków w Warszawie, nowy pawilon i odnowiony plac zabaw – podsumowanie 2022 r. cz. 2

W zeszłym roku w ramach projektów unijnych udało nam się przeprowadzić wiele prac modernizacyjnych w kilku największych stołecznych parkach. Mocno zaawansowane prace trwają w trzech lokalizacjach: Parku Pole Mokotowskie, Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK i Parku Akcji „Burza” pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Dodatkowo bardziej atrakcyjne stały się Park Praski oraz Park Skaryszewski, a w Parku im. S. Żeromskiego udostępniliśmy mieszkańcom odnowiony plac zabaw. Czas na drugą część podsumowania działań naszej jednostki w 2022 r. 

Park Pole Mokotowskie

W parku usunęliśmy 1 700 m3 betonu. Niemal w każdej części Pola Mokotowskiego widać nową roślinność – w ostatnich miesiącach 2022 r. park wzbogacił się o 35 drzew, ponad 4000 krzewów, niemal 7 tys. bylin. Wysialiśmy łąki i założyliśmy trawnik na powierzchni 3669 m2. Zakończyliśmy już większość prac przy dużym stawie i małych zbiornikach wodnych.

Powstają dwa ogrody – sensoryczny i biocenotyczny. W parku zbudowaliśmy nowe alejki oraz ścieżkę biegową (o długości ponad 390 mb) i umieściliśmy nowe elementy małej architektury.

Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

W ursynowskim parku wykonaliśmy większość prac związanych z budową nowych alejek, ścieżek rowerowych oraz kładek. Postawiliśmy również wiele nowych ławek. Trwa budowa dwóch placów zabaw, kończymy prace nad budową punktu widokowego na szczycie „Górki Kazurki”. Posadziliśmy już 300 nowych drzew, bylin i krzewów.

Park Akcji „Burza” pod Kopcem Powstania Warszawskiego

Duże zmiany widać również pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Na szczycie wzniesienia powstała dwupoziomowa platforma widokowa, na której został zamontowany odnowiony pomnik- symbol Polski Walczącej. Kończymy prace nad budową nowych schodów w Alei Godziny przewidzieliśmy udogodnienia dla spacerujących – spoczniki, oświetlenie LED-owe w barierkach, posadziliśmy również niską roślinność po bokach schodów. Powstała również aleja obwodowa wokół wzniesienia. Dosadziliśmy ponad 8,5 tys. sadzonek leśnych, ponad 450 drzew, blisko 5 tys. krzewów oraz byliny.

Zakończenie prac w Parku im. Cichociemnych planowane jest na II kwartał 2023 r, a w pozostałych dwóch parkach w III kwartale 2023 r.

Odnowiony plac zabaw i nowe toalety automatyczne

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach Warszawy odnowiliśmy plac zabaw w Parku im. S. Żeromskiego na Żoliborzu. Plac zabaw zyskał nową roślinność i obecnie jest na nim więcej nowych urządzeń, a część zabawek ze starego placu zabaw została poddana renowacji. Dbając o komfort użytkowników parku udostępniliśmy nową toaletę automatyczną, podobnie jak w Parku Morskie Oko.W przyszłym miesiącu w żoliborskim parku planujemy udostępnić mieszkańcom replikę zabytkowego poidełka w pobliżu placu zabaw, jest ono dostosowane do potrzeb najmłodszych.

Park Praski i Park Skaryszewski bardziej atrakcyjne i pełne zieleni

W zeszłym roku wykonaliśmy modernizację Parku Praskiego – teren parku jest teraz bardziej atrakcyjny, uporządkowany i dostępny dla wszystkich. Mieszkańcy mogą spacerować nowymi alejkami, korzystać z pochylni przy schodach od ul. Ratuszowej i wygodniejszego wejścia do parku od ul. Wybrzeże Helskie (wyremontowano schody i wykonano nową alejkę). Pojawiły się też nowe elementy małej architektury – kosze na śmieci, 4 donice z ławkami, stojaki rowerowe, a wcześniej postawiliśmy 140 nowych ławek warszawskich. Nową atrakcją parku jest fontanna zamgławiająca na placu z „Żyrafą”. Nowy wygląd zyskała również oryginalna rzeźba „Nosorożec” z 1966 r.

Coraz bardziej atrakcyjny i zielony staje się Park Skaryszewski. Kontynuowaliśmy remont alejek spacerowych w parku (tym razem wokół rzeźby „Kąpiąca się”, którą od maja można podziwiać już po renowacji). Odizolowaliśmy parkową przestrzeń pasem niemal 4 tys. krzewów i drzew. Ponadto wykonaliśmy specjalistyczne ekspertyzy 100 drzew: głównie wiekowych lip rosnących wzdłuż alei obwodowej oraz jesionów przy al. Zielenieckiej. Poprawiliśmy również warunki glebowe wokół magnolii i wzmacniamy je stosując specjalne wiązania, podpory i odciągi.

Warto dodać, że na historyczne miejsce, na plac zabaw powróciła replika przedwojennej rzeźby „Zdrój” (tzw. Faun). Wykonanie rzeźby to inicjatywa Mateusza Mroza, dalsze prace związane z jej montażem i uporządkowaniem terenu wokół niej nadzorowała nasza jednostka.

Nowy pawilon na Skwerze Ormiańskim

W listopadzie zakończyła się budowa sąsiedzkiego pawilonu na Skwerze Ormiańskim na Mokotowie. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców stworzyliśmy przestrzeń, która będzie służyła integracji i aktywnościom społeczno-kulturalnym.

Konkurs na dzierżawę pawilonu i terenu wokół niego zostanie ogłoszony prawdopodobnie pod koniec I kwartału 2023 r. Będzie skierowany do organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich.

Szuwar Warszawski, czyli chronimy różnorodność biologiczną

Chronimy różnorodność biologiczną, dlatego kontynuujemy realizację unijnego projektu pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (SzuwarWarszawski). W 2022 r. rozpoczęliśmy renaturyzację zbiorników i cieków wodnych – Stawów Brustmana, zbiorników przy ul. Tołwińskiego, wschodniej rozety Kanału Piaseczyńskiego. Prace na zbiornikach przy ul. Tołwińskiego zakończono w 2022 r., a na Stawach Brustmana i Kanale Piaseczyńskim mają się zakończyć w I kwartale 2023 r.

Zrealizowaliśmy trzy zastawki w Lesie Kabackim, które pomagają w retencji wody; wyremontowano zastawkę w rezerwacie przyrody Morysin w Wilanowie. Zamontowano platformę z roślinnością dla ptaków i płazów na Kanale Piaseczyńskim oraz platformy lęgowe na Jeziorze Powsinkowskim w celu ochrony rybitwy czarnej. W 2022 r. na Pradze-Północ (Golędzinów) i na Żoliborzu (Park Fosa i Stoki Cytadeli) odbyły się warsztaty dotyczące ochrony płazów w miastach.

Pokaż inne artykuły