post1_zdjęcie_ratuszowa_rozpłytowanie_4 | Parki kieszonkowe, nowe skwery, rozpłytowania i nasadzenia – zaczynamy podsumowanie ZZW 2022 r.