Park Akcji "Burza" podczas modernizacji

Jak dbać o zieleń podczas realizacji inwestycji

Od tego roku w stolicy obowiązuje kolejny ze standardów, które stworzyliśmy po to, by lepiej chronić i rozwijać miejską roślinność. W dokumencie przyjętym zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy zostały ujęte zasady postępowania z zielenią podczas prowadzenia inwestycji.

Ochrona zieleni w procesach inwestycyjnych

W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych roślinność może być szczególnie narażona na działanie negatywnych czynników. Dokument pn. „Standard ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy” wskazuje, jak pielęgnować drzewa, krzewy, byliny czy trawniki w trakcie i po zakończeniu inwestycji, oraz jakie parametry powinny mieć rośliny, które będą sadzone. Ale odpowiada także na pytania, jak zabezpieczyć zieleń podczas prac budowlanych, by przetrwała w miejscu prowadzenia inwestycji i mogła rozwijać się dalej.

Dokument zawiera przykłady rozwiązań, które mogą pomóc w ochronie roślinności, np. tunele dla korzeni czy punktowe fundamenty. Dodatkowo standard informuje, jak dbać o dzikie zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Stosowanie standardu

Standard ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Został przyjęty Zarządzeniem nr 11911/2022 prezydenta m.st. Warszawy z 30 grudnia 2022 r. Obecnie dotyczy Zarządu Zieleni, a od przyszłego roku będzie obowiązywał biura Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz dzielnice. Standard może być również stosowany przez inwestorów prywatnych jako dobre praktyki.

Pokaż inne artykuły