Nowe warunki i nowi dzierżawcy na bulwarach wiślanych

W listopadzie 2022 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę, w ramach której zmienione zostały m.in. zasady dzierżawy miejskich budynków. Nowe rozwiązania mają sprzyjać prowadzeniu działalności oraz zapewniać stabilność najmu. Dziś pierwszy przetarg na takich zasadach ogłosił Zarząd Zieleni. Miejska jednostka poszukuje dzierżawców na bulwarach wiślanych.

Postępowanie dotyczy wydzierżawienia terenów na Bulwarze Flotylli Wiślanej przy Płycie Desantu 3 Dywizji Piechoty. Zarząd Zieleni poszukuje podmiotów, które będą prowadzić tam działalność gastronomiczną uzupełnioną o działania kulturalne lub rekreacyjno-sportowe. Wyłonieni w przetargu dzierżawcy  będą mogli pozostać tam nawet przez 7 najbliższych sezonów, czyli łącznie przez 7 lat.

Postępowanie ogłoszono z dużym wyprzedzeniem, aby nowi dzierżawcy mieli czas na przygotowanie się do sezonu nad Wisłą. Przetarg jest otwarty dla wszystkich. Oferty należy składać do 19 stycznia 2023 r. do godz. 10:00.

Nowa miejska polityka gospodarowania nieruchomościami

Nowe zasady dzierżawy to wyjście naprzeciw oczekiwaniom warszawskich mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, którzy postulowali o możliwość zawierania wieloletnich umów.

Kolejną zmianą w uchwale jest również umożliwienie trwałej regulacji tytułów do gruntu podmiotom, które zajmują nieruchomości objęte roszczeniami. Uwłaszczenie lub ustanowienie użytkowania wieczystego będzie teraz mogło nastąpić – za każdorazową zgodą Rady m.st. Warszawy – również w przypadkach, gdy roszczenia w trybie dekretowym wniesiono po wszelkich ustawowych terminach oraz w sytuacjach, w których zgłoszone roszczenia dotyczą ustanowienia służebności.

 

Pokaż inne artykuły