S08_bohaterówGetta_2 | Opiekujemy się 68 skwerami i 27 zieleńcami