Zazieleniamy Pragę-Północ

W ramach działań Zielonego Funduszu dla Warszawy wraz z firmą E.ON Polska rozpłytowaliśmy plac między ulicami Floriańską, Jagiellońską i Kłopotowskiego. Teraz w czterech miejscach zamiast betonu są rabaty skomponowane z bylin i krzewów.

Nowe rabaty na Pradze-Północ

Nowe rabaty zajmują powierzchnię 142,5 m2. Zostały tak zaprojektowane, by nawiązywały do zieleni w okolicy. Są zlokalizowane w centrum i narożnikach placu – poza przejściami dla pieszych. Na rabacie w kształcie ronda sadzimyżylistek ‘Yuki Snowflake’ i białą liatrę kłosową.Na pozostałych rabatach powstają kompozycje ze śnieguliczki Chenaulta 'Hancock’ i pęcherznicy ‘Little Jocker’.

Zielony Fundusz dla Warszawy

Celem Zielonego Funduszu dla Warszawy jest umożliwienie rozwijanie zieleni w mieście. Wspierając fundusz można przyczynić się do ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu, a także do zwiększania różnorodności biologicznej w stolicy. Zielona inicjatywa może dotyczyć parków, skwerów oraz pasów zieleni przy ulicach, którymi opiekuje się ZZW.

Pokaż inne artykuły