Jeziorko Czerniakowskie, widok z góry

Jeziorko Czerniakowskie – rezerwat przyrody

Dziś odwiedzamy rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie.  Sercem tego wyjątkowego obszaru na Mokotowie jest największy naturalny zbiornik wodny na terenie Warszawy, stanowiący fragment starorzecza Wisły. To przyrodnicza enklawa wyróżniająca się krajobrazem i obfitująca w wiele ciekawych gatunków flory i fauny.

PRZYRODA POD OCHRONĄ

Rezerwat przyrody znajduje się niecałe 10 kilometrów od centrum miasta, nieopodal ulic: Jeziornej, Gołkowskiej, Santockiej, Statkowskiego. Dojazd do niego jest bardzo dobry, dlatego warszawiacy chętnie korzystają z możliwości odpoczynku w tym niezwykłym miejscu.

Od 1938 r. jeziorko i teren wokół niego jest własnością miasta dzięki inicjatywie prezydenta stolicy Stefana Starzyńskiego. Rezerwat utworzono w 1987 r. Każdy, kto odpoczywa nad jeziorkiem powinien zapoznać się z planem ochrony dla rezerwatu. Można tu spacerować ścieżką przyrodniczą wokół jeziorka, wypoczywać na plaży i zażyć kąpieli, a także łowić ryby (w północnej części rezerwatu, na nabrzeżu jeziorka, zakazane jest wyprowadzanie psów oraz wędkarstwo). Na terenie całego rezerwatu nie można palić ognisk, rozpalać grilla, zakłócać ciszy, odławiać dziko żyjących zwierząt (wyjątkiem są działania, na które zezwolenie wydaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska).

Teren rezerwatu obejmuje ponad 47 hektarów, długość jeziorka wynosi ok. 1780 m, a maksymalna szerokość – 180 metrów. Średnia głębokość to 2,5 m, a maksymalna – 3,75 m. Odpływ nadmiaru wód z jeziorka odbywa się za pośrednictwem Kanału Siekierkowskiego. W celu ograniczenia odpływu wód ze zbiornika doraźnie spiętrzana jest woda na zastawce zlokalizowanej w przepuście ul. Wolickiej. W retencjonowaniu wód pomagają także bobry, które aktywnie działają na tym terenie.

KALEJDOSKOP ROŚLIN

W rezerwacie rośnie 46 gatunków drzew i 27 gatunków krzewów. Niektóre z nich to pozostałość łęgu jesionowo‑wiązowego i wierzbowo‑topolowego – piękne wiązy, olsze, okazałe wierzby, intensywnie pachnące podczas kwitnienia czeremchy i derenie. Teren obfituje w roślinność szuwarową: trzcinę pospolitą, pałki, turzycę i mannę mielec. We wschodniej części, z nastaniem wiosny złocą się kępki kosaćca żółtego, a na wodzie żółte akcenty tworzą kwiaty grążelu żółtego. Spośród roślin wodnych występują tu np. moczarka kanadyjska, rzęsa drobna, strzałka wodna i rogatek sztywny. W toni wodnej można również dostrzec urokliwe grzybienie białe (nenufary).

KRÓLESTWO ZWIERZĄT

Ze względu na trudno dostępne dla drapieżników gęste szuwary czy krzewy, jeziorko jest ostoją dla wielu gatunków zwierząt. Występuje tu aż 60 gatunków ptaków, w tym 49 objętych całkowitą ochroną. Można zobaczyć m.in.: krzyżówki, łyski, bączki zwyczajne, wąsatki, mewy, rybitwy, perkozy dwuczube, czernice, kuropatwy, trzciniaki, trzciniaczki i czaple siwe. Przedstawicielem płazów są żaba trawna i ropucha szara, zaś gadów – niejadowity zaskroniec.

JAK DBAMY O REZERWAT

Na terenie rezerwatu prowadzimy bieżące prace porządkowe, usuwamy również gabaryty oraz odpady komunalne podrzucane na ten cenny przyrodniczo teren. W 2022 r. w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego postawiliśmy 60 nowych koszy wiklinowych. Ponadto uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez lokalne społeczności, m.in. koło wędkarskie.

W 2019 r. posadziliśmy 150 sadzonek drzew w uzgodnieniu z RDOŚ. Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu ograniczyliśmy do minimum – prowadzimy tylko niezbędne prace tj. cięcia drzew stanowiących potencjalne ryzyko – rosnących tuż przy ścieżce, cięcia skrajni drzew i krzewów „wchodzących” w ścieżkę oraz usuwamy ewentualne złomy i wykroty uniemożliwiające poruszanie się ścieżką.

Warto dodać, że wykosiliśmy 10 ha nawłoci (gatunek inwazyjny), ustawiliśmy szlabany, zabezpieczając teren przed wjazdem aut, wykonaliśmy remonty pomostów. Odbyły się również spacery ornitologiczne. Przestrzegania zasad obowiązujących w rezerwacie od maja do września pilnuje strażnik zatrudniony przez ZZW – to również realizacja projektu z budżetu obywatelskiego.

 

Pokaż inne artykuły