„SzuwarWarszawski” – przywracamy naturalny stan zbiorników wodnych i chronimy zagrożone gatunki

Share

Realizujemy unijny projekt „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (SzuwarWarszawski), którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej w Warszawie. Właśnie rozpoczęliśmy najważniejszy etap projektu, czyli renaturyzację zbiorników i cieków wodnych. Chcemy przywrócić ich naturalny stan – sprawić, by w stolicy wyrosły szuwary. W efekcie poprawią się warunki życia ptaków, płazów i innych zanikających gatunków zwierząt związanych z siedliskami wodnymi w mieście.

Tu przeczytacie więcej na temat realizacji projektu „Szuwar Warszawski”.

„Szuwar Warszawski” – strona na Facebooku.

Działania realizowane są w ramach unijnego projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (SzuwarWarszawski), realizowanym od 2020 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, w którego imieniu działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Realizacja projektu o nr POIS.02.04.00-00-0033/18 jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

Pokaż inne artykuły