Jesienne konkursy przyrodnicze dla szkół i przedszkoli

 

Początek roku szkolnego to świetna okazja, by zainteresować dzieci i młodzież światem przyrody w najbliższym otoczeniu i pobudzić ich wyobraźnie m.in. poprzez udział w konkursach. Serdecznie zapraszamy warszawskie przedszkola oraz szkoły podstawowe do udziału w jesiennych konkursach przyrodniczych organizowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Pokażcie nam różnorodność biologiczną w Waszej okolicy oraz to, jak prezentuje się jesienny krajobraz wokół Was.

 

Spośród wszystkich zgłoszeń wyłonimy aż 20 laureatów wśród przedszkoli oraz 20 laureatów wśród szkół podstawowych. Nagrodami w konkursie będzie możliwość udziału w edukacyjnych warsztatach przyrodniczych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień oraz roślinne upominki.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 20.10.2022 r. do godziny 20:00. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zzw.waw.pl do dnia 28.10.2022 r.

Fundatorem nagród w postaci warsztatów jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a fundatorem nagród rzeczowych – GMF Group Sp. z o.o.

 

Konkurs dla przedszkoli – V edycja konkursu „Jesienne skarby w ogródku”

Przyjrzyjcie się otaczającej Was okolicy, poszukajcie ciekawych skarbów jesiennej przyrody w ogródku przy przedszkolu i wspólnie z całą grupą przedstawcie je w formie plastycznej  – technika dowolna!

W konkursie wyłonimy do 20 przedszkoli, spośród których 10 placówek otrzyma nagrodę główną a 10 – nagrodę dodatkową.

Nagrodą główną w jest możliwość udziału w edukacyjnym warsztacie przyrodniczym w Pawilonie Edukacyjnym Kamień oraz 150 szt. cebul różnogatunkowych.

Nagrodą dodatkową jest 150 szt. cebul różnogatunkowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym poniżej.
 2. Zorganizować przygotowanie przez przedszkolaki 1 (jednej) grupowej pracy plastycznej – plakatu przedstawiającego jesienną przyrodę, wykonanego w dowolnej technice plastycznej w formacie B2 (50×70 cm).
 3. Wysłać zgłoszenie na adres: cebule@zzw.waw.pl do 20.10.2022 roku do godz. 20:00 wraz z niezbędnymi danymi do kontaktu wskazanymi w regulaminie.

Pełne zgłoszenie powinno  zawierać:

 • dane teleadresowe zgłaszanego przedszkola;
 • imię i nazwisko pracownika wyznaczonego do kontaktu oraz jego służbowy: adres e-mail oraz numer telefonu;
 • fotografię gotowej pracy plastycznej przedszkolaków w formacie PNG, JPG lub PDF.

W czasie trwania zgłoszeń dane przedszkole może zostać zgłoszone tylko jeden raz.

Przedszkole, które zostanie wybrane do grona laureatów konkursu, zobowiązane będzie do dostarczenia oryginalnej pracy konkursowej do Pawilonu Edukacyjnego Kamień, ul. Wybrzeże Puckie 1 w Warszawie.

Regulamin konkursu „Jesienne skarby w ogródku”

 

Konkurs dla szkół podstawowych – II edycja konkursu „Szkoła bioróżnorodności”

Pokażcie nam, czym dla Was jest różnorodność biologiczna i jak wygląda ona w obrębie Waszej dzielnicy? Co robicie, by ją zachować i jak wpływa na Wasze otoczenie? Stwórzcie wspólnie przestrzenną pracę ukazującą Wasz pomysł, wykonaną w dowolnej technice plastycznej (maksymalne wymiary: 36x12x24 cm).

W konkursie wyłonimy łącznie do 20 szkół w dwóch kategoriach wiekowych (I-IV i V-VIII), spośród których 10 placówek otrzyma nagrodę główną a 10 – nagrodę dodatkową.

Nagrodą główną jest możliwość udziału w edukacyjnym warsztacie przyrodniczym w Pawilonie Edukacyjnym Kamień, roślina doniczkowa oraz 100 szt. cebul różnogatunkowych.

Nagrodą dodatkową jest roślina doniczkowa oraz 100 szt. cebul różnogatunkowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym poniżej.
 2. Zorganizować przygotowanie przez dzieci/młodzież grupowej pracy przestrzennej w dowolnej technice plastycznej (maksymalne wymiary: 36x12x24 cm), obrazującej różnorodność biologiczną występującą na obszarze dzielnicy, w obrębie której funkcjonuje zgłaszana szkoła.
 3. Wysłać zgłoszenie w wybranej kategorii wiekowej na adres: konkurs@zzw.waw.pl do 20.10.2022 roku do godz. 20:00 wraz z niezbędnymi danymi do kontaktu wskazanymi w regulaminie.

Pełne zgłoszenie powinno  zawierać:

 • dane teleadresowe zgłaszanej szkoły;
 • wskazanie kategorii wiekowej;
 • imię i nazwisko pracownika wyznaczonego do kontaktu oraz jego służbowy: adres e-mail oraz numer telefonu;
 • fotografię pracy wykonanej przez dzieci/młodzież w postaci pliku PDF, JPG lub PNG.

W czasie trwania zgłoszeń dana szkoła może przesłać dwa zgłoszenia – po jednym w każdej kategorii wiekowej.

Przedstawiciel szkoły, która zostanie wybrana do grona laureatów konkursu, zobowiązany będzie do dostarczenia oryginalnej pracy konkursowej do Pawilonu Edukacyjnego Kamień, ul. Wybrzeże Puckie 1 w Warszawie.

Regulamin konkursu „Szkoła bioróżnorodności”

 

Wyniki konkursów zostaną opublikowane na stronie www.zzw.waw.pl do 28.10.2022 r.

 

Pokaż inne artykuły