Kontynuujemy prace w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

W Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK trwają intensywne prace. Powstała już podbudowa pod plac główny, postawiliśmy wiele nowych ławek, kończymy budowę kładek, powstaje punkt widokowy na szczycie „Górki Kazurki”. Ponadto posadziliśmy 300 drzew.

Przy alejkach z warstwy mineralnej i założonych niedawno trawnikach stoją już nowe ławki. Można zobaczyć kształt placu głównego, który będzie wygodnym miejscem do odpoczynku. Budowane są również ścieżki rowerowe. Przygotowano teren pod rabaty z bylinami i krzewami – wkrótce zostaną wykonane nasadzenia.

Na szczycie popularnej „Górki Kazurki”, po zachodniej stronie, budowany jest punkt widokowy, z którego będzie można wkrótce podziwiać panoramę parku. Trwa budowa dwóch placów zabaw – w strefie nasłonecznionej i zacienionej. Po zakończeniu prac mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowej altany i dużej polany położonej przy stoku górki. Będzie też można poćwiczyć na istniejących urządzeniach cross fit.

W ramach inwestycji posadzono już 300 nowych drzew. Ponadto na terenie parku będzie łącznie 5 tys. mkw. nowych krzewów (np. dereń jadalny, głogi jednoszyjkowe, jeżyny, porzeczki, trzmieliny brodawkowate). Na terenie ogrodów deszczowych, po zachodniej stronie górki, pojawią się rabaty bylinowe.

W parku pojawią się też ścieżki dydaktyczne: historyczna, poświęcona legendarnej formacji Cichociemnych oraz przyrodnicza.

ZMIANY KONSULTOWANE Z MIESZKAŃCAMI

Teren parku zajmuje powierzchnię ponad 17 ha. Planowaną przebudowę poprzedziły konsultacje społeczne w 2018 r. Opracowane wówczas wnioski znalazły się w wytycznych do konkursu architektonicznego, który rozstrzygnięto w 2019 r. Zwycięzcą została eM4 Pracownia Architektury Brataniec. W przetargu na prace budowlane w parku najkorzystniejszą ofertę złożyła natomiast firma AG-Complex. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0116/16 pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Pokaż inne artykuły