Plakat promujący Warszawskie Święto Drzewa

Włączcie się do akcji „Warszawskie Święto Drzewa”!

Wraz z Klubem Gaja po raz 6. zapraszamy placówki edukacyjne z Warszawy do akcji „Warszawskie Święto Drzewa”. Zachęcamy do udziału w konkursie przyrodniczym  i podejmowaniu działań na rzecz drzew w mieście. Finałem akcji będzie piknik, na którym szkołom i przedszkolom rozdamy sadzonki drzew.

W zeszłym roku dzięki zaangażowaniu przedszkoli i szkół w stolicy przybyło 3200 drzew! W tym roku po raz kolejny możecie przyczynić się do zazieleniania Warszawy i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatu. Weźcie udział w konkursie! Zwycięzcy będą sadzić drzewa, uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych i spacerach dendrologicznych.

Tematem konkursu są drzewa w mieście. Praca konkursowa może być na przykład przedstawieniem najciekawszego drzewa w mieście, podkreśleniem funkcji, jakie pełnią drzewa w mieście oraz pożytków, jakie z nich mamy, wykazaniem się wiedzą o drzewach czy znajomością drzew w swojej okolicy. Do poszczególnych kategorii wiekowych są przypisane różne formy prac konkursowych.

Kategorie konkursu

Każda z placówek może nadesłać maksymalnie 3 zgłoszenia do konkursu. Placówki są podzielone na kategorie:

  1. Kategoria 1: przedszkole i szkoła podstawowa kl. 0-III – instalacja/rzeźba (praca przestrzenna); format pracy konkursowej: prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
  2. Kategoria 2: szkoła podstawowa kl. IV-VIII – utwór literacki/opowieść graficzna (komiks); format pracy konkursowej: PDF (maks. 3 strony)
  3. Kategoria 3: szkoła ponadpodstawowa – podcast/reportaż lub film/animacja (do 3 min.). Prace konkursowe – podcast/reportaż zapisany w formacie MP3/WAV; film/animacja zapisana w formacie MP4/MOV.

Nagrody dla laureatów

Nagrodami w każdej z kategorii będą:

  1. miejsce – posadzenie dużego drzewa wspólnie z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) i Klubem Gaja na terenie placówki edukacyjnej lub w miejscu wyznaczonym przez ZZW do 30 listopada 2022 r;
  2. miejsce – warsztat przyrodniczy w Pawilonie Edukacyjnym Kamień lub placówce edukacyjnej; warsztat zostanie zorganizowany przez ZZW na wiosnę 2023 r;
  3. miejsce – spacer dendrologiczny w okolicy Pawilonu Edukacyjnego Kamień lub placówki edukacyjnej; spacer zostanie zorganizowany przez ZZW wiosną 2023 r;

Finał akcji „Warszawskie Święto Drzewa”

Zwieńczeniem „Warszawskiego Święta Drzewa” będą gala wręczenia nagród laureatom konkursu oraz otwarty dla mieszkańców piknik przyrodniczy w Pawilonie Edukacyjnym Kamień. Placówki edukacyjne, które zgłoszą się do akcji, otrzymają sadzonki małych drzew wraz z instrukcją nasadzania. Podczas pikniku zorganizujemy m.in. warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz gry terenowe. Atrakcje przygotowali także dendrolodzy ZZW. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 9 października w godzinach 11.00-17.00. Informacje o pikniku będziemy zamieszczać na Facebooku.

UWAGA! REGULAMIN ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY!

Zaproszenie do konkursu i akcji

Zgloszenie do konkursu (należy je wysłać wraz z pracą konkursową)

Zgłoszenie do akcji

Regulamin akcji i konkursu

Książeczka odkrywania przyrody

Plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż inne artykuły