_KBA6211 | Została zawarta umowa na realizację nowego parku kieszonkowego