Na Mokotowie powstaje nowy park kieszonkowy | Została zawarta umowa na realizację nowego parku kieszonkowego

Na Mokotowie powstaje nowy park kieszonkowy realizowany w ramach porozumienia InPost z Zielonym Funduszem dla Warszawy