skwer_sportow_miejskich11 | Nowy zielony skwer przy Ratuszu Arsenał