Inne formy zieleni miejskiej I – Dom Opieki Seniorów na Oliwskiej | Warszawa w kwiatach – ostatnie dni na zgłoszenia w konkursie