Tworzymy Park Naturalny Golędzinów

Tworzymy Park Naturalny Golędzinów, by chronić przyrodę i wspierać wzrost różnorodności biologicznej w naszym najcenniejszym korytarzu ekologicznym, jakim jest Wisła. Celem naszego projektu jest ochrona cennych walorów przyrodniczych tego obszaru, co oznacza minimalną ingerencję w naturę. Chcemy zmniejszyć niekorzystny wpływ miasta na teren, który znajduje się w granicy Obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Nadwiślańska przyroda

Golędzinów na Pradze-Północ to idealne miejsce do obserwowania przyrody, która na tym obszarze jest wyjątkowo bogata ze względu na bliskość Wisły i rozległość terenu. Natura sama zagospodarowuje to, co zostało jej dawniej zabrane, a łąki powoli zaczynają zarastać łęgiem. Niewątpliwy wpływ na nadwiślańską przyrodę ma też cykliczne zalewanie wodą podczas wezbrań Wisły.

Roślinność łąkowa reprezentowana jest przez wiele atrakcyjnych wizualnie gatunków kwiatów jak firletka poszarpana czy rutewka żółta, ale została też urozmaicona przez rośliny użytkowe, które pozostały po zlikwidowaniu ogrodów działkowych. Drzewa owocowe oraz byliny w czasie kwitnienia zapewniają pożytek owadom, a owoce tj. jabłka, gruszki czy orzechy stanowią zaś pokarm dla wielu różnych zwierząt, w tym chronionych gatunków ptaków.

Golędzinów to także rejon płytkiego koryta Wisły, który zapewnia korzystne warunki do obserwacji wielu gatunków ptaków wodnych, odpoczywających na piaszczystych i kamienistych ławicach. Spotkać tu można różne gatunki kaczek, kormorany czy czaple. Regularnymi zimowymi gośćmi są bieliki.

Nowy park kontynuacją projektów proekologicznych

Planujemy wyznaczyć promenadę wzdłuż wału wiślanego, gdzie mieszkańcy będą mogli swobodnie się przemieszczać w celach rekreacyjnych. Natomiast idea samego parku ma być podobna jak w  parkach krajobrazowych, co oznacza, że teren będzie zachowany w takiej formie, w jakiej jest on obecnie. Nie będzie on przypominać parków typowo miejskich, gdzie np. buduje się place zabaw czy zakłada nowe rabaty.

Pomysł na ustanowienie parku jest kontynuacją dwóch projektów proekologicznych prowadzonych w ubiegłych latach, które są dofinansowane z Unii Europejskiej. Pierwszy projekt to odtwarzanie łąk zalewowych Wisły i ten projekt był już realizowany na Golędzinowie. A drugi projekt to ochrona siedlisk lęgowych gatunków ptaków w warunkach silnej presji aglomeracji warszawskiej. W ramach tego projektu powstał Pawilon Edukacyjny Kamień, który w przyszłości będzie stanowił swoistą bramę do parku.

W ubiegłych latach we współpracy ze specjalistami z SGGW prowadziliśmy również projekt polegający na badaniu warszawskich nieużytków i określaniu ich potencjału oraz możliwości dalszego wykorzystania. Wynikami również tych badań będziemy się kierować przy zagospodarowywaniu obszaru na Golędzinowie.

Mała architektura wyłącznie z naturalnych materiałów

Utworzenie parku odbędzie się niewielkim kosztem i przy minimalnej ingerencji w przyrodę. Ze względu na położenie na terenie zalewowym, mała architektura parku będzie wykonana wyłącznie z naturalnych, wtapiających się w otoczenie materiałów i będzie ograniczona do minimum. Mogą pojawić się ławki, wieżyczka widokowa (na zasadzie ambony do obserwacji ptaków) czy ścieżki edukacyjne posadowione na palach, tak aby nie ingerowały w teren, ale łączyły wał przeciwpowodziowy z istniejącą ścieżką rekreacyjną. Nie będzie tu np. ścieżek z asfaltu czy zaprojektowanych rabat. Ścieżki edukacyjne czy punkty widokowe nie zmienią charakteru tego miejsca, a umożliwią mieszkańcom podziwianie niezwykłej, dzikiej przyrody.

Obecnie na terenie, który ma stać się parkiem, spotykamy ludzi np. wyprowadzających psy. Obszar ten wydaje się do takich celów fantastyczny, ale w praktyce psy puszczone wolno mogą polować na żyjące tam zwierzęta. Poprzez objęcie tego półdzikiego terenu formą parku chcielibyśmy tego rodzaju zjawisko wyeliminować. Warto podkreślić, że obszar ten jest bardzo duży, przyciąga coraz więcej mieszkańców, a miasto wciąż się rozrasta, m.in. na prawym brzegu Wisły pojawiają się nowe osiedla.

Park Naturalny Golędzinów powstanie na Pradze-Północ na terenie, który rozciąga się wzdłuż koryta Wisły na długości niemal trzech kilometrów – pomiędzy mostem Gdańskim a mostem Grota-Roweckiego i zajmuje powierzchnię około 65 hektarów. Od wschodu ograniczony będzie wałem przeciwpowodziowym, a na zachodnim skraju stromą skarpą wiślaną.

Jeszcze w tym roku miasto ogłosi konkurs architektoniczny, który pozwoli na wybór najlepszej koncepcji zagospodarowania tego obszaru, łączącej w sobie cele ochrony przyrody z rekreacją. Warto działanie to wpisuje się w strategię Warszawy zapobiegania zmianom klimatu i powstawania miejskich wysp ciepła.

 

 

 

 

Pokaż inne artykuły