Zapraszamy na warsztaty „Ochrona płazów w ekosystemach miejskich na przykładzie Warszawy”

Zapraszamy na warsztaty w ramach projektu „Ochrona płazów w ekosystemach miejskich na przykładzie Warszawy” (Szuwar Warszawski). Poprowadzą je eksperci Zarządu Zieleni na co dzień zajmujący się m.in. ochroną przyrody. W trakcie warsztatów dowiecie się m.in. w jaki sposób wykrywać obecność płazów w mieście i jak chronić siedliska zanikających gatunków, np. w parkach, zbiornikach wodnych czy nad Wisłą.

Warsztaty realizowane są w ramach unijnego projektu „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” (SzuwarWarszawski), realizowanym od 2020 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, w którego imieniu działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Realizacja projektu o nr POIS.02.04.00-00-0033/18 jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Celem projektu jest poprawa stanu zachowania i ochrona różnorodności biologicznej związanej ze zbiornikami oraz ciekami wodnymi na terenie m.st. Warszawy. Planowanym efektem projektu jest powiększenie powierzchni i poprawa stanu ochrony siedlisk zanikających gatunków. W ramach projektu poprawione zostaną właściwości retencyjne wybranych terenów m.in. przez budowę zastawek i renaturyzację linii brzegowej. Ponadto projekt obejmuje następujące działania: ochronę czynną wybranych gatunków, wykup gruntów, usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.

W ramach warsztatów zaplanowane są prezentacje oraz spacery przyrodnicze dotyczące płazów i zagrożonych gatunków.

Terminy warsztatów: 20 i 21 czerwca, 1 i 6 lipca 2022 r. Miejsce: Pawilon Edukacyjny „Kamień” (ul. Wybrzeże Puckie 1)

Na warsztaty obowiązują zapisy, liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona (ok. 30 osób). Program warsztatów jest dedykowany dla osób pełnoletnich. Do udziału w pierwszych dwóch warsztatach zachęcamy szczególnie urzędników jednostek miejskich i innych instytucji. Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres akuciara@zzw.waw.pl

Więcej o projekcie na naszej stronie.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

 • 20 czerwca
  10:00-10:15  Rejestracja uczestników
  10:15-10: -20 Powitanie
  10:20-10:50  prezentacja „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Łukasz Poławski ZZW
  10:50-10:55  przerwa
  10:55-11:25   prezentacja „Płazy Warszawy, zagrożenia i ochrona”- Łukasz Poławski ZZW
  11:25-11:55   prezentacja „Park przyjazny płazom – Park Fosa i Stoki Cytadeli” – Tomasz Niewczas ZZW
  11:55-12:25  przerwa na posiłek
  12:25-14:30 – część terenowa – przejście po międzywalu Wisły (Golędzinów, ewentualnie Żerań) z omówieniem sytuacji płazów i nauką ich inwentaryzacji
  15:00- pożegnanie i zakończenie

 

 • 21 czerwca
  10:00-10:15 Rejestracja uczestników
  10:15-10:20 Powitanie
  10:20-10:50 prezentacja „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Łukasz Poławski ZZW
  10:50-10:55 przerwa
  10:55-11:25 prezentacja „Płazy Warszawy, zagrożenia i ochrona”- Łukasz Poławski ZZW
  11:25-11:55 prezentacja „Park przyjazny płazom – Park Fosa i Stoki Cytadeli” – Tomasz Niewczas ZZW
  11:55-12:25 przerwa na posiłek
  12:25 – 14:30 – część terenowa – przejście piesze Mostem Gdańskim do Parku Fosa i Stoki Cytadeli
  15:00- pożegnanie i zakończenie

 

 • 1 lipca
  15:00-15:15 Rejestracja uczestników
  15:15-15:20 Powitanie
  15:20-15:50 prezentacja „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Łukasz Poławski ZZW
  15:50-15:55 przerwa
  15:55 -16:25 prezentacja „Płazy Warszawy, zagrożenia i ochrona”- Łukasz Poławski ZZW
  16:25-16:55 prezentacja „Park przyjazny płazom – Park Fosa i Stoki Cytadeli” – Tomasz Niewczas ZZW
  16:55-17:25 przerwa na posiłek
  17:25-19:30 – część terenowa – przejście po międzywalu Wisły (Golędzinów, ewentualnie Żerań) z omówieniem sytuacji płazów i nauką ich inwentaryzacji
  20:00- pożegnanie i zakończenie

 

 • 6 lipca
  15:00-15:15 Rejestracja uczestników
  15:15-15:20 Powitanie
  15:20-15:50 prezentacja „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Łukasz Poławski ZZW
  15:50-15:55 przerwa
  15:55 -16:25 prezentacja „Płazy Warszawy, zagrożenia i ochrona”- Łukasz Poławski ZZW
  16:25-16:55 prezentacja „Park przyjazny płazom – Park Fosa i Stoki Cytadeli” – Tomasz Niewczas ZZW
  16:55-17:25 przerwa na posiłek
  17:25-19:30 – część terenowa – przejście piesze Mostem Gdańskim do Parku Fosa i Stoki Cytadeli
  20:00- pożegnanie i zakończenie

 

Pokaż inne artykuły