Widoczne zmiany na Polu Mokotowskim

 

Modernizujemy jeden z największych parków w Warszawie. Widać już zmiany na rekultywowanym terenie w okolicach Biblioteki Narodowej i nową zieleń, cały czas trwa odnowa układu wodnego parku. Zakończenie inwestycji planujemy na koniec tego roku.

Nowe życie na terenie po MPO

Na tzw. Wielkiej Polanie w okolicach Biblioteki Narodowej, gdzie dawniej znajdowała się baza MPO, tworzymy ogród biocenotyczny z różnorodną roślinnością i miejscami do wypoczynku. Uformowaliśmy w nim już większość pagórków i niecek, które będą pełnić funkcje ogrodów deszczowych. Ustawiliśmy też część małej architektury – ławki, kosze na śmieci czy stojaki rowerowe w formie kłód. Kolejnym etapem będzie budowa drewnianego podestu meandrującego pośród zieleni.

Prace przy układzie wodnym

Z głównego stawu w parku oraz małych zbiorników usunęliśmy w sumie 15 tys. mkw. betonu. W dużym stawie wykonaliśmy prace przy umocnieniu dna i brzegów. Obecnie montujemy są układ filtracyjny i komora techniczna. Wykonaliśmy już przyłącza wodociągowe, ułożyliśmy też część rurociągów. Przy małych stawach wykonano rozbiórkę większej części kanałów wodnych i prace umocnieniowe brzegów. W efekcie w parku powstanie nowy, naturalny układ wodny ze strefami roślinności szuwarowej oraz miejscami do wypoczynku nad samą wodą.

Strefy wejściowe i nowa zieleń

Przy wejściach do parku od strony ul. Żwirki i Wigury (przy restauracji Jeff’s), przy Bibliotece Narodowej, GUS i od ul. Batorego pojawiła się już nowa zieleń. Do końca sierpnia będzie wygrodzony teren od strony ul. Żwirki i Wigury – tutaj powstanie nowa strefa wejściowa z nową nawierzchnią oraz zadaszeniem. Od ul. Batorego również kładziemy nową posadzkę. Tworzymy także nowe wejście do parku od strony domków fińskich, gdzie na ukończeniu jest nowa ścieżka. Roślinność nasadziliśmy także w strefach brzegowych parku. W sumie na Polu Mokotowskim pojawi się 55 nowych drzew, 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i 1,5 ha łąk.

Inne prace i utrudnienia

Nadal trwa remont domków fińskich. Na terenie parku rozbudowujemy także sieć kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną. Wykonaliśmy już część prac przy ul. Fińskiej oraz przy fontannie centralnej i placu zabaw od ul. Wawelskiej. Fontanna zyska nowy blask, kostka zostanie wymieniona na atrakcyjną kamienną posadzkę, zamontujemy punktowe wodotryski oraz nowe miejsca do siedzenia i odpoczynku. W związku z pracami teren wokół fontanny i plac zabaw pozostaną wygrodzone do końca września. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

Przetarg na modernizację Parku Pole Mokotowskie uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem w ramach projektu „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pokaż inne artykuły