Krasinskich-9 | Pierwsze koszenie trawników w tym roku