Bartłomieja-1 | Pierwsze koszenie trawników w tym roku