005_CZESC-OPISOWA-5 | Nowy bosmanat w Porcie Czerniakowskim