005_CZESC-OPISOWA-4 | Nowy bosmanat w Porcie Czerniakowskim