005_CZESC-OPISOWA-1 | Nowy bosmanat w Porcie Czerniakowskim