Allegro nowym partnerem Zielonego Funduszu dla Warszawy

Allegro nowym partnerem Zielonego Funduszu dla Warszawy

Allegro zostało kolejnym partnerem uruchomionego przez stolicę Zielonego Funduszu dla Warszawy. Przy ul. Stryjeńskich na Ursynowie posadzonych zostało właśnie 30 drzew zakupionych ze środków przekazanych miastu przez nowego sygnatariusza.

Zielony Fundusz dla Warszawy powstał w maju zeszłego roku z inicjatywy m.st. Warszawy we współpracy UN Global Compact, którego Allegro jest członkiem. Zawarte porozumienie przewiduje posadzenie klonów pospolitych w formie piennej, grabów pospolitych w formie naturalnej drzew oraz 50 mkw. roślin cebulowych przy ul. Stryjeńskich, na odcinku od ul. Płaskowickiej do Belgradzkiej.

– To już kolejne porozumienie w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy – platformy współpracy z przedsiębiorstwami, które chcą włączyć się w zieloną transformację stolicy. Dzięki umowom, jakie zawarliśmy do tej pory, sukcesywnie realizujemy główne cele Funduszu, czyli zaangażowanie firm w zielony rozwój miasta poprzez m.in. finansowanie nowych nasadzeń czy projektów małej architektury – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy.

Allegro współpracuje z wieloma miastami w Polsce w ramach inicjatyw i projektów związanych m.in. z zielenią i edukacją ekologiczną. W Warszawie jest członkiem Partnerstwa dla Klimatu utworzonego przez Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy.

– Allegro od początku działalności ma w swoje DNA wpisane odpowiedzialność i innowacyjność, dlatego nieustannie poszukujemy coraz lepszych rozwiązań dla naszych klientów, sprzedawców, pracowników oraz podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska. Zielony Fundusz dla Warszawy to jeden z przykładów naszego zaangażowania w zazielenienie miast i terenów podmiejskich – mówi Marta Mikliszańska, Head of Sustainability & Public Affairs Allegro.pl. – W ramach naszej autorskiej sieci One Box by Allegro skupiliśmy się na rozwiązaniach wspierających potrzeby zarówno mieszkańców, jak i klientów – oto jak rozumiemy zrównoważony rozwój. Nasze zielone automaty wykorzystują tylko energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a dzięki roślinom zasadzonym wokół, harmonijnie wpisują się w tkankę miejską. Każde urządzenie wyposażyliśmy w czujnik, dzięki któremu mieszkańcy polskich miast, w tym Warszawy, zyskują coraz dokładniejsze dane dotyczące jakości powietrza w najbliższej okolicy – dodaje.

Przy tworzeniu Zielonego Funduszu dla Warszawy w 2021 r. stolica podjęła współpracę z UN Global Compact Network Poland, będącą częścią inicjatywy United Nations Global Compact, największej na świecie platformy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

– Tworząc i realizując Zielony Fundusz dla Warszawy, stolica dołączyła do największych metropolii świata, takich jak Nowy Jork, Londyn czy Kopenhaga, które są liderami w zakresie realizacji klimatycznych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Tego typu działania mają na celu włączenie miast do globalnego planu ONZ na rzecz zwiększania udziału lasów i terenów zielonych w miastach. Dzięki temu utrzymujemy bioróżnorodność, w szczególności zaś powstrzymujemy wielkie wymieranie owadów i innych zapylaczy oraz odtwarzamy populację ptaków gniazdujących w koronach drzew i krzewach – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Pokaż inne artykuły