Tratwy pływające dla ptaków wodnych na Kanale Piaseczyńskim

Kolejny etap projektu „Szuwar Warszawski” – prace na Kanale Piaseczyńskim

Realizujemy kolejny etap projektu „Szuwar Warszawski”. Głównym jego celem jest renaturyzacja zbiorników i cieków wodnych w 5 dzielnicach. Dzięki temu poprawiamy warunki życia ptaków, płazów i innych zanikających gatunków związanych z siedliskami wodnymi w stolicy.

Planowane prace obejmują m.in. remont Kanału Piaseczyńskiego. By móc je przeprowadzić będziemy musieli opróżnić częściowo lub całkowicie zbiornik w części wschodniej na odcinku od ul. Myśliwieckiej do ul. Czerniakowskiej. Konieczne jest również usunięcie z koryta kanału pływających tratw dla łysek. Część z nich zostanie przeniesiona do basenu zachodniego. Pozostałe tratwy zostaną poddane przeglądowi, naprawom i do czasu ukończenia inwestycji zostaną zmagazynowane. W kanale pozostawimy dla ptaków dużą platformę pływającą.

Prace w Kanale Piaseczyńskim będą prowadzone w drugiej połowie roku, pod stałym nadzorem ornitologicznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ptakom. Część wschodnia zbiornika zostanie opróżniona, gdy w gniazdach łysek nie będzie jaj. W kanale zdjęte są zastawki tak by ptaki, w tym nurogęsi, mogły swobodnie przepłynąć pod ulicą Myśliwiecką.

„Szuwar Warszawski” to robocza nazwa projektu realizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy od 2020 r. Projekt pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Więcej na temat projektu „Szuwar Warszawski”. 

.

Pokaż inne artykuły