WODA: W RZECE wykład o warszawskiej Wiśle

 

WODA musi znaleźć się w CENTRUM – zainteresowania mieszkańców, uwagi projektantów i planistów oraz naszych miast. Takie założenie przyświeca realizacji projektu Woda w Centrum, organizowanego przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wspólnie z SARP Warszawa, przy współpracy z Zodiakiem Warszawskim Pawilonem Architektury. Zarząd Zieleni również przyłączył się do wydarzenia.

WODA: W CENTRUM

Woda: W Centrum to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim zainteresować problemami związanymi z wodą w obszarze miejskim projektantów i planistów oraz samych mieszkańców Warszawy. Gospodarowanie zasobami wodnymi to obecnie jedno z największych globalnych wyzwań miejskich. Celem projektu jest zrozumienie problematyki miejskich przestrzeni centralnych przez pryzmat wody jako istotnego elementu kształtowania i funkcjonowania przestrzeni urbanistycznej w wymiarach: przyrodniczym, klimatycznym, krajobrazowym, gospodarczym, ekonomicznym, estetycznym czy symbolicznym.

Projekt zogniskowany wokół instalacji miejskiej przygotowywanej przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zakłada także szereg dodatkowych działań popularyzatorsko – edukacyjnych. Przewidziane są warsztaty, szkolenia, spacery edukacyjne oraz wiele innych atrakcji, które podobnie jak rozwój samego projektu realizacyjnego, będą dynamicznie się zmieniać i ewoluować w zależności od potrzeb. Jednym z wydarzeń towarzyszących jest cykl wykładów eksperckich poświęconych wodzie. Retransmisja wykładów dostępna jest w sieci na platformie YouTube Zodiak WPA.

WODA: W RZECE

Najbliższy wykład Woda: w Rzece, współorganizowany przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, odbędzie się w środę 09 marca o godz. 18 w formule hybrydowej w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury oraz online. Prelegentem będzie Jan Piotrowski – pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. Wisły. Jego tematyka oscylować będzie wokół Wisły i jej postrzegania w ciągu ostatnich lat. Na wykładzie dowiemy się o tym, jaką rolę odgrywa rzeka w życiu mieszkańców miasta i w jaki sposób prowadzić działania wokół problematyki rzeki w mieście, aby osiągnąć rozwiązania pozytywne społecznie.

Pokaż inne artykuły