Rusza kolejny etap prac w parku Pole Mokotowskie

Share

 

Rozpoczynamy kolejny etap prac modernizacyjnych na terenie parku Pole Mokotowskie. Rozbetonowaliśmy już główny staw na powierzchni 13 tys. m2 i przechodzimy do rozbiórki mniejszych stawów. Rozpoczynamy także remont domków fińskich.

Przy mniejszych stawach do rozbetonowania mamy ok. 3 tys. m2. Kierujemy się przy tym ideą gospodarki cyrkularnej. Pokruszony beton, który będzie nadawał się do ponownego wykorzystania, zostanie użyty m.in. do uformowania wałów wygłuszających park od strony ul. Wawelskiej. Duży staw zaczynamy profilować pod nowy zbiornik. W ramach modernizacji utworzymy w parku nowy, naturalny układ wodny, ze strefami roślinności szuwarowej.

Prace przy domkach fińskich zaczną się na przełomie lutego i marca. Domki będą sukcesywnie remontowane do końca listopada. Materiał poddamy selekcji pod względem możliwym do zachowania, ze względu na stan techniczny, ponieważ część elementów jest niestety spróchniała i przegniła. Domki zostaną następnie odbudowane w technologii, w której powstały. W związku z remontem usuniemy również 2 drzewa wrastające w fundamenty, o czym informowaliśmy wcześniej.

Harmonogram prac

Prace zależne są od warunków pogodowych. Rozbiórka małych stawów powinna zakończyć się w kwietniu. Kolejnym etapem prac będzie stworzenie małych zbiorników w nowej, naturalnej technologii.

W związku z naturalizacją zbiorników teren w ich otoczeniu został wygrodzony do końca października tego roku.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Nowa odsłona parku Pole Mokotowskie – naturalnie!

Realizujemy pierwszy etap modernizacji parku Pole Mokotowskie objęty dofinansowaniem unijnym. Intencją odnowy jednego z największych parków stolicy było zadbanie o przyrodę parku, zwiększenie różnorodności biologicznej i retencji wody.

W ramach modernizacji stworzymy nowy, naturalny układ wodnego w parku, zagospodarujemy zrekultywowany teren po dawnej bazie MPO, gdzie powstanie ogród biocenotyczny pełen różnorodnych roślin oraz stworzymy pełne zieleni miejsca rekreacji i strefy wejściowe. Powstaną również: nowa siłownia plenerowa, automatyczne toalety, oświetlenie, ławki i poidełka, a domki fińskie, w tym Ryszarda Kapuścińskiego zostaną odremontowane. Pojawi się tu 55 nowych drzew, ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i niemal 1,5 ha łąk.

Więcej o projekcie modernizacji Parku Pole Mokotowskie pod linkiem.

Inwestycja z dbałością o przyrodę

Projekt odnowy Pola Mokotowskiego realizujemy z myślą o ochronie istniejącej przyrody parku. Duży nacisk kładziemy na minimalizację negatywnego wpływu prac budowlanych, zarówno na roślinność, jak i zamieszkujące go dzikie zwierzęta.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzony jest nadzór przyrodniczy, a istniejąca roślinność została zabezpieczona poprzez utworzenie wygrodzonych stref ochrony zieleni, w których zabroniony jest ruch kołowy i pieszy. Co więcej, dla płazów żyjących wcześniej w stawie przeznaczonym do rozbetonowania, powstał tymczasowy zbiornik zastępczy, który zapewnia im schronienie i umożliwi rozmnażanie na wiosnę.

 

 

 

Przetarg na modernizację Parku Pole Mokotowskie uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem w ramach projektu „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pokaż inne artykuły