Konkurs na dzierżawę gruntu z Prochownią Północną w Parku im. Stefana Żeromskiego

Ogłosiliśmy konkurs na wydzierżawienie na trzy lata Prochowni Północnej na Żoliborzu. Przyszły dzierżawca będzie prowadzić w tym miejscu działalność gastronomiczną wzbogaconą o kulturalną ofertę dla mieszkańców. Takie zagospodarowanie nieruchomości wynika z potrzeb mieszkańców zgłaszanych podczas konsultacji społecznych dotyczących Parku im. Stefana Żeromskiego.

Konkurs dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 100 m2 wraz ze znajdującym się na nim budynkiem, tzw. Prochownią Północną, o powierzchni użytkowej 93,11 m2. Nieruchomość jest zlokalizowana w Parku im. Stefana Żeromskiego przy ul. S. Czarnieckiego.

Dzierżawca nieruchomości powinien prowadzić w budynku Prochowni Północnej działalność przez cały rok w godzinach od 8.00 do 23.00  i ma możliwość prowadzenia sezonowego ogródka od 1 kwietnia do 31 października. Po godzinie 23 oraz w niedziele muzyka z lokalu nie może być słyszana poza obszarem wyznaczonym do utrzymania porządku. Miesięczny czynsz wywoławczy wynosi 2 312 zł netto.

Oferty będą oceniane nie tylko na podstawie wysokości czynszu, ale przede wszystkim proponowanego programu, sposobu zagospodarowania nieruchomości oraz doświadczenia i referencji w prowadzeniu działalności gastronomicznej i kulturalnej. Oferty można składać pisemnie do 28 lutego 2022 r., do godz. 10.00.

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Cele i wymagania Organizatora Konkursu zostały przedstawione w Informatorze Konkursowym, projekcie umowy dzierżawy i regulaminie konkursu. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się tutaj.

Pokaż inne artykuły