PawilonKamien_fot.MarcinCzechowicz_3 | Otoczenie pawilonu „Kamień” jedną z najlepszych przestrzeni w Polsce

fot. Marcin Czechowicz