park_żeromskiego_koncepcja_wizualizacja_post4 | Podpisaliśmy umowę na modernizację placu zabaw w Parku im. Stefana Żeromskiego