ParkpodKopcem_wizualizacja 3 | Coraz więcej zieleni w Warszawie – podsumowujemy 2021 rok