Coraz więcej zieleni w Warszawie – podsumowujemy 2021 rok

 

Ponad 5 tysięcy nowych drzew, pięknie kwitnące rabaty w całym mieście, ekologiczna transformacja ulic, modernizacje parków i nowatorskie podejście do zarządzania zielenią – 2021 to kolejny rok intensywnych działań stołecznego Zarządu Zieleni.

2021 rok w Zarządzie Zieleni przebiegał pod znakiem dalszego zazieleniania miasta i tworzenia bardziej przyjaznych przestrzeni, zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska. Posadziliśmy w całej Warszawie tysiące nowych drzew, krzewów i bylin, ale także rozpoczęliśmy ważne inwestycje budowlane i projektowe w stołecznych parkach. Dalej rozwijamy nowoczesne techniki zarządzania zielenią i opieki nad drzewami, aby jak najlepiej chronić to, co w mieście niezwykle cenne. Naszą wiedzą i pasją dzielimy się z mieszkańcami w najpiękniejszym budynku nad Wisłą – Pawilonie Edukacyjnym Kamień – mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Zazielenianie Warszawy

Pod naszą opieką znajdują się 32 parki, 74 skwery i zieleńce, ponad 1000 ha zieleni wzdłuż głównych ulic, sieć wodna miasta, warszawskie bulwary, 7 plaż i naturalny brzeg Wisły. W minionym roku pojawiło się tam jeszcze więcej roślinności.

W 2021 roku posadziliśmy ponad 5000 drzew, w tym ok. 3900 wzdłuż stołecznych ulic. Krzewy i żywopłoty pojawiły się na powierzchni ponad 37 tys. mkw. Wspierając różnorodność biologiczną posialiśmy ponad 5700 mkw łąk miejskich i wyłączono z koszenia ok. 50 ha trawników. Stołeczne rabaty pełne kwitnących roślin cebulowych i wieloletnich bylin (ponad 16 tys. mkw.) przez cały rok cieszyły oczy mieszkańców. Co więcej, w ramach zielonej transformacji w 3 dzielnicach rozbetonowaliśmy i obsadziliśmy ponad 1,6 tys. mkw. powierzchni.

Przyjazne przestrzenie dla mieszkańców

Dbamy o najwyższą jakość terenów zieleni w stolicy. Rozpoczęliśmy prace modernizacyjne w 3 parkach: Pole Mokotowskie, pod Kopcem Powstania Warszawskiego oraz w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, a także projektowanie 2 parków linearnych: przy ul. Suwak i nad tunelem obwodnicy Warszawy oraz 2 nowych skwerów: Gwary Warszawskiej na Woli i Sportów Miejskich przy stacji metra Ratusz Arsenał. Zakończyliśmy prace nad koncepcją parku nad Kanałem Żerańskim.

Zagospodarowaliśmy teren wokół Reduty Wolskiej – wzdłuż ulicy Redutowej oraz na północy Cmentarza Prawosławnego na przedłużeniu ulicy Pustola, tworząc zielone, atrakcyjne przestrzenie do spacerów i aktywności. Stworzyliśmy park kieszonkowy przy ul. Kruczej oraz plac zabaw w sąsiedztwie Ogrodów Frascati. Przeprowadziliśmy główne prace modernizacyjne w Parku Praskim i rewitalizację sąsiedzkiego podwórka na Nowej Pradze przy ul. Konopackiej. Ruszyła także budowa sąsiedzkiego pawilonu na Skwerze Ormiańskim.

W stołecznych parkach, skwerach i wzdłuż chodników postawiliśmy także ponad 700 nowych ławek warszawskich, zapewniających wygodny wypoczynek.

Nowoczesne zarządzanie zielenią

2021 rok to dalszy rozwój nowoczesnego systemu zarządzania warszawską zielenią dzięki współpracy Zarządu Zieleni i innych jednostek miejskich. Pod koniec ubiegłego roku przyjęto dwa pierwsze standardy stołecznej Karty Praw Drzew określające sposób informowania o koniecznych wycinkach drzew oraz ujednolicające zasady przeglądów i monitoringu miejskiego drzewostanu. W stołecznym serwisie mapowym pojawiła się Mapa Koron Drzew dla całej Warszawy, czyli pierwsza w Polsce kompletna mapa pokrycia miasta koronami drzew, pozwalająca oszacować liczbę drzew w mieście, ich gatunek i stan zdrowotny. Ogłoszono przetarg na drugą i ostatnią część Mapy Lokalizacji Pni Drzew, która zasili miejską bazę zieleni o precyzyjne dane dotyczące położenia drzew. Wdrożono także mobilną aplikację MoDrzew, wspomagającą inwentaryzację i monitoring zieleni wysokiej.

Przy współpracy z innymi jednostkami uruchomiliśmy nowatorski projekt, który zakłada stworzenie chodników przyjaznych miejskim drzewom, chroniących ich systemy korzeniowe. Prowadziliśmy także prace nad Systemem Kategoryzacji Terenów Zieleni, którego celem jest stworzenie wieloletniego modelu zarządzania stołecznymi parkami.

Ochrona warszawskiej przyrody

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy kolejne inwentaryzacje drzew w Warszawie. Oznaczyliśmy i zbadaliśmy ponad 6600 drzew w parkach i na skwerach i aż 16 tysięcy drzew rosnących przy ulicach. W ramach opieki nad warszawskim drzewostanem wykonaliśmy różnorodne zabiegi pielęgnacyjne, w tym powiększenie mis, wymianę gleby czy założenie specjalnych wiązań w koronach. 330 drzew poddaliśmy specjalistycznym ekspertyzom dendrologicznym.

Dbając o zieleń oraz jej dzikich mieszkańców, realizowaliśmy i podtrzymywaliśmy efekty projektów unijnych: monitorowaliśmy obszar Doliny Środkowej Wisły i siedliska nadwiślańskich ptaków oraz chroniliśmy zagrożone gatunki związane z siedliskami wodnymi na terenie miasta, projektując renaturyzację cieków i zbiorników wodnych czy tworząc specjalne miejsca do gniazdowania i odpoczynku dla zwierząt.

Projektowanie wspólnie z mieszkańcami

Zrealizowaliśmy ponad 40 projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców. To nie tylko nasadzenia drzew, żywopłotów, krzewów i bylin, ale również montaż budek dla ptaków i nietoperzy, czy hoteli dla owadów. Dzięki pomysłom warszawiaków na Pradze-Południe, Białołęce i Ursynowie powstały ogrody deszczowe.

Przeprowadzoliśmy konsultacje społeczne na temat funkcji i zasad użytkowania Parku Żeromskiego, a także konsultowano koncepcję modernizacji ulicy Grochowskiej w ramach projektu Zielone Ulice.

Czystsza i aktywna Dzielnica Wisła

W 2021 roku Dzielnica Wisła stała się jeszcze piękniejsza i pełna aktywności. W Porcie Czerniakowskim pojawiły się 3 nowe pomosty oraz pływająca Sauna Wisła. Ogłosiliśmy także przetarg na projekt mostu w porcie oraz konkurs na nowy budynek bosmanatu. Rozpoczęliśmy prace nad koncepcją Portu Żerańskiego, gdzie planowane jest m.in. Warszawskie Centrum Sportów Wodnych. Nad Wisłą zamontowaliśmy ponad 200 koszy, kolejne paleniska, ruszty, hamaki i siedziska, a na Gocławiu powstała zupełnie nowa strefa rekreacji. Odnowiliśmy także wawerską plażę, wyremontowaliśmy fragment popularnej leśnej ścieżki na prawnym brzegu rzeki i nawierzchnie tras pieszo-rowerowych na bulwarze gen. Pattona.

Wisła była otwarta dla wszystkich. Zorganizowaliśmy w sumie 100 różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci i dorosłych, 122 bezpłatne rejsy promujące stołeczną żeglugę pasażerską, zajęcia wioślarskie, niemal 200 dni wystaw w Punkcie Edukacji Ekologicznej i kubikach na bulwarach, a także 10 widowisk w ramach Święta Wisły. Koniec sezonu zwieńczyła tradycyjna parada łodzi, która w tym roku odbyła się po raz pierwszy również w godzinach nocnych. Warszawscy Plażowi dbali o komfort i animację odpoczywających nad Wisłą przez ponad 80 dni. Wspólnie z mieszkańcami sprzątaliśmy nadwiślańskie plaże i łęgi,  a także sadziliśmy i pielęgnowaliśmy zieleń w całej Warszawie.

Edukacja przyrodnicza

Pro-przyrodnicza edukacja warszawiaków i warszawianek skupiona była wokół Pawilonu Edukacyjnego Kamień. Obiekt działał 7 dni w tygodniu, oferując odwiedzającym materiały edukacyjne, gry czy lornetki, a także cotygodniowe wydarzenia skupione wokół zieleni, ekologii i nadwiślańskiej przyrody. W sumie odbyło się ok. 100 eko-wydarzeń, takich jak warsztaty, spacery przyrodnicze, spotkania z ekspertami ZZW i partnerami zewnętrznymi, spektakle, seanse, akcje adopcji roślin czy panele dyskusyjne.

Prowadziliśmy także inne projekty edukacyjne. Zorganizowaliśmy V edycję akcji „Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy”, podczas której przekazaliśmy 3200 sadzonek drzew do opieki 120 szkół i przedszkoli. Zorganizowaliśmy także jesienne konkursy dla placówek szkolnych: IV edycję konkursu „Jesienne skarby w ogródku – cebule dla przedszkoli” oraz I edycję „Szkoły bioróżnorodności”. W ramach programu edukacyjnego „W koronach miasta” poświęconego drzewom w mieście odbył się cykl 9 spacerów edukacyjnych w stołecznych parkach – w tym roku we współpracy z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym.

Co w 2022?

W 2022 roku będziemy dalej intensywnie pracować nad zazielenianiem Warszawy. Zakończymy modernizacje 4 dużych parków i projektowanie nowych przestrzeni pełnych zieleni i atrakcji dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że nowy rok pozwoli nam spotkać się z warszawiakami i warszawiankami w ramach różnorodnych proekologicznych inicjatyw i wydarzeń. Do zobaczenia w Kamieniu, nad Wisłą i pośród warszawskiej zieleni.

 

 

Pokaż inne artykuły